URČENÝ
Koordinátorov zvárania a pre všetkých, ktorí tvoria alebo používajú zváracie postupy.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Tvorba WPS, schvaľovanie WPQR, normy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
135 € bez DPH

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
17.1.2024
22.5.2024
17.10.2024
12.12.2024