URČENÝ
Pre koordinátorov, zváračov v rámci ich platnosti certifikácie.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Normy na skúšky zváračov, obdobia platnosti certifikátov zváračov, označenie skúšky zvárača podľa ISO 9606-1 a ISO 9606-2, rozsahy platnosti certifikátov zváračov.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
120 € bez DPH

PLÁNOVANÝ TERMÍN
15.2.2024
25.11.2024