URČENÝ
Koordinátorov zvárania a pre všetkých, ktorí tvoria alebo používajú zváracie postupy.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní seminára.

CENA ZA SEMINÁR
102 € s DPH  (85 € bez DPH )

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

I.Q 2024:

10.1.2024 7.2.2024 6.3.2024    e-learning_seminár WPS_I.Q.2024   
24.1.2024 21.2.2024 20.3.2024

 

II. Q 2024:

10.4.2024 15.5.2024 12.6.2024    e-learning_seminár WPS_II.Q.2024    
24.4.2024 29.5.2024

 

V e-learningovej forme ponúkame nasledovné semináre:

                                                                                     Názov                                                                      Termíny Prihláška    
Bezpečnosť pri zvárani podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630  

10.1.2024

24.1.2024

7.2.2024

21.2.2024

6.3.2024

20.3.2024

10.4.2024

24.4.2024

15.5.2024

29.5.2024

12.6.2024

 

e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_I.Q.2024
e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_II.Q.2024
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1 e-ISO 9606-1_I.Q.2024
e-ISO 9606-1_II.Q.2024
Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“ e-STN 050705_I.Q.2024
e-STN 050705_II.Q.2024
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu e-Kvalifikácie_I.Q.2024
e-Kvalifikácie_II.Q.2024
Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov e-learning_seminár úvod do NDT_I.Q_2024
e-learning_seminár úvod do NDT_II.Q_2024
Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR) e-learning_seminár WPQR_I.Q.2024
e-learning_seminár WPQR_II.Q.2024
Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie e-learning_seminár EN 1090_I.Q.2024
e-learning_seminár EN 1090_II.Q.2024
Spracovanie pWPS/WPS e-learning_seminár WPS_I.Q.2024
e-learning_seminár WPS_II.Q.2024

 

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje. Po ukončení seminára obdržíte potvrdenie o jeho absolvovaní.