URČENÝ
Pre koordinátorov zvárania, zváračov.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Normy na bezpečnosť pri zváraní, osobné ochranné pracovné prostriedky, nebezpečenstvá hroziace pri zváraní, práce so zvýšeným nebezpečenstvom, popis zváračskéhopracoviska, zváracie zariadenia.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní seminára.

CENA ZA SEMINÁR
102 € s DPH  (85 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

I.Q 2024:

10.1.2024 7.2.2024 6.3.2024    e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_I.Q.2024   
24.1.2024 21.2.2024 20.3.2024

 

II. Q 2024:

10.4.2024 15.5.2024 12.6.2024    e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_II.Q.2024    
24.4.2024 29.5.2024

 

V e-learningovej forme ponúkame nasledovné semináre:

                                                                                     Názov                                                                      Termíny Prihláška    
Bezpečnosť pri zvárani podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630  

10.1.2024

24.1.2024

7.2.2024

21.2.2024

6.3.2024

20.3.2024

10.4.2024

24.4.2024

15.5.2024

29.5.2024

12.6.2024

 

e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_I.Q.2024
e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_II.Q.2024
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1 e-ISO 9606-1_I.Q.2024
e-ISO 9606-1_II.Q.2024
Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“ e-STN 050705_I.Q.2024
e-STN 050705_II.Q.2024
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu e-Kvalifikácie_I.Q.2024
e-Kvalifikácie_II.Q.2024
Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov e-learning_seminár úvod do NDT_I.Q_2024
e-learning_seminár úvod do NDT_II.Q_2024
Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR) e-learning_seminár WPQR_I.Q.2024
e-learning_seminár WPQR_II.Q.2024
Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie e-learning_seminár EN 1090_I.Q.2024
e-learning_seminár EN 1090_II.Q.2024
Spracovanie pWPS/WPS e-learning_seminár WPS_I.Q.2024
e-learning_seminár WPS_II.Q.2024

 

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje. Po ukončení seminára obdržíte potvrdenie o jeho absolvovaní.