URČENÝ
Konštruktérom, ale aj technológom, resp. aj pre vedúcich pracovníkov konštrukcie a technológie.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Zváranie, javy vznikajúce pri zváraní, trhliny vo zvarových spojoch (ako vznikajú a spôsoby ako im predísť), deformácie zváraných konštrukcií (prečo a ako sa zvárané konštrukcie deformujú, odporúčania pre konštruktérov ako aj pre technológov), zvyškové napätia vznikajúce v priebehu a po zváraní (vznik a možnosti eliminácie týchto napätí), vplyv zvárania na medzné stavy konštrukcie, zvárané konštrukcie (odporúčania, čomu sa vyvarovať), predikcia negatívnych javov zvárania pomocou numerických analýz.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
162 € s DPH/osoba (135 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa záujmu