URČENÝ
Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, konštruktérov a pracovníkov zodpovedajúcich za uvedenie výrobkov na trh.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Sú legislatívne a technické požiadavky, personálne požiadavky, zváranie, skúšky a kontroly, kvalifikácia personálu a výrobných postupov, dokumentácia procesov, priebeh auditov, prehlásenie o zhode a udelenie značky CE na základe určených požiadaviek v norme EN 1090.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
2 dni

CENA KURZU
240 € bez DPH/osoba

PLÁNOVANÝ TERMÍN
27.6. – 28.6.2024