VÚZ úspešne ukončil proces rozšírenia autorizácie ANB Európskej zváračskej federácii ( ďalej len EWF ). Týmto sme získali ako jediná certifikačná spoločnosť na Slovensku oprávnenie na certifikáciu zváračov, spájkovačov a operátorov zvárania podľa certifikačnej schémy EWF.

VÚZ sa neustále snaží o prinášanie nových riešení, technológií a postupov na Slovenský trh v oblasti zvárania. Plne si uvedomujeme nutnosť ponúkať na slovenskom trhu takú certifikáciu, ktorá bude medzinárodne akceptovateľná. Od 1.1.2017 vydáva ANB certifikáty zváračov a spájkovačov podľa STN EN ISO 9606-1-2-3-4-5, STN EN ISO 13585 a STN EN ISO 14732 v súlade s certifikačnou schémou EWF.
Našim cieľom je vzdelávať a certifikovať odborníkov vo zváraní na základe ostatných najnovších poznatkov na svetovej úrovni a tak poskytnúť naším zákazníkom možnosť uplatniť sa nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veríme, že túto našu aktivitu ocenia všetci zainteresovaní a bude prínosom pre celé národné hospodárstvo Slovenskej republiky.

Previous Next