Konferencia REinEU2016 predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020 v kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrieť riešenia šité na mieru týmto krajinám.

„Ak máme vytvoriť pracovné miesta vyžadujúce vysokú zručnosť, zabezpečiť technický pokrok alebo mať prospech z digitálnej revolúcie, Európska únia zostane globálne konkurencieschopná len s efektívnou reindustrializáciou,“ zdôraznil vo svojom videopríhovore na Medzinárodnej konferencii Reindustrializácia Európskej únie (REinEU2016) v bratislavskej Inchebe Jerzy Buzek, člen Európskeho parlamentu. Na konferencii sa medzi 25 vystavovateľmi a inovátormi a výskumníkmi z 27 krajín predstavil aj Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR.

REinEU 2016 je prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Jeho cieľom je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií nielen v udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky, ale predovšetkým v procese reindustrializácie Európy. Trojdňové podujatie sa zameralo na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach.

zdroj: http://www.reineu2016.eu

Previous Next