URČENÝ
Pre pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 6 mesiacov.

OBSAH
Princípy metódy vyhodnocovania rádiogramov.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
8 dní

CENA KURZU
650 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 420 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
17.6. – 26.6.2024

záväzná prihláška RT-FI2_6.2024