CURRENT

CHOICE OF NAMES WHAT IS NONE HEADLINE

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iure inventore eligendi consequuntur beatae placeat ad, deleniti, assumenda doloremque perspiciatis porro sequi reprehenderit repudiandae molestias, iste aut atque obcaecati molestiae voluptates!

READ

THE LATEST

BLOG

RESEARCH INSTITUTE OF WELDING

WELDING MAGAZINE

ZVÁRANIE–SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších krajín.

advertising price list

Vydavateľ: Výskumný ústav zváračský, Bratislava.
Periodicita: 4 dvojčísla ročne. ISSN 0044-5525. Evid. č. MK SR EV. 203/08.

Šéfredaktor: PhDr. Robert Kiss | +421 905 934 835 | kissr@vuz.sk
Predseda redakčnej rady: Ing. Peter Brziak, PhD.
Redakčná rada: Ing. Pavol Radič, Ing. Beáta Machová, Ing. Miroslav Jáňa, PhD., CSc., prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ing. Pavol Beraxa, PhD.

Overview of the latest numbers:

If you are interested in a free subscription to the magazine, contact our editors by e-mail.

I AM INTERESTED

Reference

YOU HAVE QUESTIONS

After filling out the form, we will contact you.