AKTUÁLNE

75 rokov VÚZ

Akademik Jozef Čabelka mal sen. Chcel pomôcť krajine, ktorá po 2. svetovej vojne potrebovala reštart. Vedel, že inovácie vo zváraní dajú československému priemyslu nový impulz a preto v roku 1949 založil Výskumný ústav zváračský v Bratislave...

Viac

NAJNOVŠIE

BLOG

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ

ČASOPIS ZVÁRANIE

ZVÁRANIE–SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších krajín.

cenník inzercie

Vydavateľ: Výskumný ústav zváračský, Bratislava.
Periodicita: 4 dvojčísla ročne. ISSN 0044-5525. Evid. č. MK SR EV. 203/08.

Šéfredaktor: PhDr. Robert Kiss | +421 905 934 835 | kissr@vuz.sk
Predseda redakčnej rady: Ing. Peter Brziak, PhD.
Redakčná rada: Ing. Pavol Radič, Ing. Beáta Machová, Ing. Miroslav Jáňa, PhD., CSc., prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ing. Pavol Beraxa, PhD.

Prehľad posledných čísel:

V prípade záujmu o bezplatný odber časopisu, kontaktujte našu redakciu e-mailom.

MÁM ZÁUJEM

Referencie

MÁTE OTÁZKY?

Po vyplnení formulára vás budeme kontaktovať.