V Melbourne sa v júli 2016 konalo 69. výročné zasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu ( ďalej len IIW ). Na konferencii sa stretávajú odborníci z oblasti zvárania a súvisiacich technológií z celého sveta, a aj tento rok sa zišlo viac ako 700 delegátov z 55 rôznych krajín.

V Melbourne sa v júli 2016 konalo 69. výročné zasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu ( ďalej len IIW ). Na konferencii sa stretávajú odborníci z oblasti zvárania a súvisiacich technológií z celého sveta, a aj tento rok sa zišlo viac ako 700 delegátov z 55 rôznych krajín.

Ide o najvýznamnejšiu udalosť v odvetví zvárania  na globálnej úrovni, kde si experti v pracovných skupinách navzájom zdieľajú informácie ohľadom výsledkov výskumov a technologického vývoja.  „V čase politických, ekonomických a národnostných turbulencií vo svete je takýto duch spolupráce ľudí z rôznorodých kultúr, náboženstiev a ekonomík pozoruhodný a príkladný,“ hovorí Ing. Peter Ďurík, vedúci sekretariátu Slovenského výboru IIW.

Hlavnou témou konferencie bol životný cyklus zváraných komponentov od projektu, cez konštrukcie a výroby, inštaláciu, údržbu a ich opravy až po vyradenie – celková kvalita, spôsobilosť materiálov a predĺženie životnosti zváraných komponentov. Ing. Peter Ďurík dodáva: „Zdieľanie informácií na medzinárodnej úrovni bude mať prínos pre priemysel v celosvetovom rozsahu, čím bol naplnený hlavný cieľ konferencie“.

Budúci rok sa bude konať 70. výročné zasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu v Šanghaji. V roku 2018 v Istanbule a v roku 2019 privítame svetových odborníkov vo zváraní u nás, na Slovensku, v Bratislave.

Ďalší