V Demänovskej doline sa aj tento rok uskutočnili Národné dni zvárania, na ktorých sa stretli odborníci v oblasti zvárania a príbuzných procesov zo Slovenska, Česka a Nemecka. Už 8. ročník konferencie organizoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR.

Na konferencii prezentovali odborné prednášky experti z firiem, ktoré sú etablované na domácom i zahraničnom trhu. Na vysokej odbornej úrovni boli témy zamerané na inovatívne procesy a postupy pri zváraní, automatizácie a robotizácie zvárania a v neposlednom rade bezpečnosť a kvalitu zvárania.

Jedinečným prínosom pre účastníkov je prezentácia príkladov aplikácie inovatívnych metód v praxi a to najmä v automobilovom, chemickom, železničnom a energetickom priemysle. Tento rok rezonovala najmä téma nových procesov zvárania TIG technológiou.

Predchádzajúci Ďalší