Akademik Jozef Čabelka mal sen. Chcel pomôcť krajine, ktorá po 2. svetovej vojne potrebovala reštart. Vedel, že inovácie vo zváraní dajú československému priemyslu nový impulz a preto v roku 1949 založil Výskumný ústav zváračský v Bratislave. V tomto roku si VÚZ pripomína 75. výročie svojho založenia. V našej inštitúcii vyrástli odborníci, ktorí svet zvárania a príbuzných odborov obohatili o mnohé patenty, nové pohľady a unikátne riešenia. Pokračujeme, aby sme našim partnerom a zákazníkom pomáhali k úspechom. Ľudská snaha posúvať hranice poznania je večná a sme hrdí, že môžeme byť jej súčasťou. Že vám aj naďalej môžeme pomáhať.

Predchádzajúci