Konferencia

Národné dni zvárania 2024

V termíne 18.9. - 20.9.2024 usporiada Výskumný ústav zváračský už v poradí 15. konferenciu pod názvom:
„Národné dni zvárania“.
Konferencia sa bude konať v Demänovskej Doline v hoteli Ski & Wellness Residence Družba.

Zistiť viac

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ

VZDELÁVANIE

Výskumný ústav zváračský patrí medzi najväčšie vzdelávacie inštitúcie v oblasti zvárania, skúšania a súvisiacich činností, ktorý:

  • vzdeláva vyšších zváračských odborníkov
  • pripravuje zváračov kovov a plastov, spájkovačov a operátorov zvárania,
  • školí personál pre nedeštruktívne skúšanie a iné skúšky,
  • vzdeláva personál na katódovú ochranu,
  • robí kurzy a semináre na systémy manažérstva a iné odborné kurzy,
  • organizuje semináre a konferencie z oblasti zvárania a skúšania.

Všetky vzdelávacie aktivity organizujeme podľa ponuky vzdelávania spracovanej na každý rok a podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov.

Sme osvedčené vzdelávacie miesto (ATB), schválené Autorizovaným nominovaným orgánom (ANB) Európskej zváračskej federácie (EWF), Medzinárodným zváračským inštitútom (IIW) a Certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu.

Sme vzdelávacie stredisko NDT na prípravu personálu pre nedeštruktívne skúšanie podľa ISO 9712 (VT, PT, MT, RT, UT) a na iné skúšky, napr. deštruktívne, makroskopická kontrola, atď.

Máme dve zváračské školy. Jedna pôsobí v Bratislave a druhá v Trnave. Vykonávajú prípravu zváračov kovov a plastov, spájkovačov a operátorov zvárania podľa noriem STN 050705, ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585, EN 17660.

Ponuka kníh
Konferencie

Referencie