URČENÝ
Pre manažérov, vedúcich a pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s novou normou ISO 9001

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Výklad normy ISO 9001:2015 a jej úpravy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu získa potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
135 € bez DPH

PLÁNOVANÝ TERMÍN
20.6.2024
16.12.2024