URČENÝ
Inštruktorom zvárania, ktorým končí platnosť certifikátu.

PODMIENKY PRIJATIA
Platný certifikát zváračského inštruktora, platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.

OBSAH
Bezpečnosť pri zváraní, normy a predpisy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát zváračského inštruktora.

DĹŽKA TRVANIA KURZU:  
a) 2 dni
b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067)

CENA KURZU
a)  160 €  bez DPH     (2 dni)
b)  350 €  bez DPH     (3 dni)
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 380 € bez DPH.)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

a) 2 dni
14.3. – 15.3.2024
20.6. – 21.6.2024
5.9. – 6.9.2024
7.11. – 8.11.2024
12.12. – 13.12.2024

b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067)
13.3. – 15.3.2024
19.6. – 21.6.2024
4.9. – 6.9.2024
6.11. – 8.11.2024
11.12. – 13.12.2024