URČENÝ
Pre tých, ktorí chcú získať oprávnenie na zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

SPÔSOB UKONČENIA
Zápis do osobného konta zvárača na indentifikačnej karte.

MIESTO ŠKOLENIA
Zváračská škola – Bratislava: VÚZ, Pionierska 17, Bratislava
Zváračská škola – Trnava: Sibírska 1, Trnava

DĹŽKA KURZU
základné kurzy: 1 až 3 týždne v závislosti na type kurzu
zaškolenia: 2 až 5 dní v závislosti na type zaškolenia

 

TYPY ZÁKLADNÝCH KURZOV

ZK 311-1   zváranie ocele plameňom
ZK 111-1   zváranie ocele elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-8   zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-71 zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 141-1   zváranie ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-8   zváranie vysokolegovaných austenických ocelí (nerez) v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-31 zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-23 zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 135-1   zváranie ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-8   zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-23 zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

TYPY ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKOV

ZP 311-1 zaškolenie na stehovanie plameňom
ZP 311-2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
ZP 311-3 zaškolenie na rovnanie plameňom
ZP 311-4 zaškolenie na tepelné spracovanie kovov plameňom (žíhanie, kalenie, ..)
ZP 311-5 zaškolenie na nahrievanie – predohrev kovov plameňom
ZP 311-8 zaškolenie na naváranie plameňom
ZP 111-1 zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom
ZP 111-2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
ZP 111-8 zaškolenie na naváranie elektrickým oblúkom
ZP 135-1 zaškolenia na stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP 135-8 zaškolenie na naváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZP 141-1 zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZP 141-8 zaškolenie na naváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZP 83      zaškolenie na rezanie plazmou

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Podľa požiadaviek.

CENA KURZU 
Závisí od dĺžky a typu kurzu alebo zaškolenia.