URČENÝ
pre tých, ktorí sa chcú naučiť zvárať betonárske výstuže

PODMIENKY PRIJATIA
platný certifikát podľa ISO 9606-1 minimálne na kútový spoj

OBSAH
technológia zvárania, bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
certifikát podľa STN EN ISO 17660-1

TYPY KURZOV
Zváranie krížových spojov
Zváranie preplátovaných spojov
Zváranie styčníkových spojov
Zváranie tupých spojov
Zváranie ostatných spojov (tyč na platni)

DĹŽKA TRVANIA KURZU

 3 dni

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

 mesačne

CENA KURZU

závisí od zváraného materiálu a typu spoja