URČENÝ
Pre pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Princípy, metódy, normy, praktické merania.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
10 dní e-learning
6 dní výučba v triede

CENA KURZU
750 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu u certifikačného orgánu 420 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa záujmu