URČENÝ
Pre personál vykonávajúci vizuálnu kontrolu stavu povrchov pred nanesením náterov, ochranných povlakov ako aj kontrolu stavu vybraného systému protikoróznej ochrany, možnosti hodnotenia pomocou rôznych metodických postupov s využitím pomôcok a prístrojov nedeštruktívnym spôsobom alebo lokálne deštruktívnym.

PODMIENKY PRIJATIA
Odporúčame min. stredoškolské vzdelanie, min. 2. mesačná prax a vyšetrenie zraku

OBSAH
Materiály a konštrukcie, korózia, povrchové úpravy, podmienky okolia, nátery a náterové látky, chyby náterov a povlakov, požiadavky na vykonávanie prác, normy, špecifikácie a postupy skúšania, zdravie, bezpečnosť, environmentálne požiadavky a praktická časť

SPÔSOB UKONČENIA
Po úspešnom absolvovaní skúšok, účastník kurzu získa osvedčenie

CENA KURZU
385 € bez DPH
(V cene kurzu je zahrnutá cena za skúšku a získanie osvedčenia)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa požiadaviek