URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax minimálne 12 mesiacov.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
10 dní e-learning
13 dní výučba v triede

CENA KURZU
1 470 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

7.2. – 20.2.2024
21.2. – 8.3.2024
e-learning
výučba v triede
11.9. – 24.9.2024
25.9. – 11.10.2024
e-learning
výučba v triede
termín plný!!