URČENÝ
Pracovníkom, ktorí budú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany vrátane hodnotenia a interpretácie výsledkov a navrhovania jednoduchých systémov.

PODMIENKY PRIJATIA
3 roky praxe pri technickom vzdelaní, resp. 4 roky praxe pri inom vzdelaní

OBSAH
Základy elektriny, korózie, povlakov a katódovej ochrany, meracie metódy, bezpečnostné ustanovenia a normy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257

TRVANIE KURZU
2 týždne e-learning (teória) + 4 dni prax + 1 deň skúška (posledný deň kurzu)

CENA KURZU
835 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 560 € bez DPH, ubytovanie a stravu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
r. 2024

MIESTO KONANIA
bude určené podľa miesta výkonu praxe.