URČENÝ
Absolventom kurzu Interný audítor kvality

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent kurzu Interný audítor ISO 9001:2015

OBSAH
Preškolenie interných audítorov

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní

DĹŽKA KURZU
1 deň

CENA KURZU
135 € bez DPH
 

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa záujmu