URČENÝ
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť spájkovať a získať certifikát spájkovača.

PODMIENKY PRIJATIA
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

OBSAH
Technológia spájkovania, bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 13585.

TYPY KURZOV
Spájkovanie ocele
Spájkovanie vysokolegovaných austenitických ocelí
Spájkovanie medi a jej zliatin
Spájkovanie hliníka a jeho zliatin
Spájkovanie sivej liatiny
Spájkovanie spojov odlišných kovov

PLÁNOVANÉ TERMÍNY  
Mesačne, resp. podľa dohody.

DĹŽKA KURZU  
5 dní

CENA KURZU
Závisí od druhu materiálu a typu kurzu.