URČENÝ
Absolvent kurzu získa kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnáročnejších zváračských prác.

PODMIENKY PRIJATIA
2 roky praxe ako zvárač, platný certifikát zvárača rúr podľa ISO 9606-1, -2 v polohe H-L045 ss nb alebo J-L045 ss nb alebo na kombináciu polôh PC a PH ss nb pre rovnakú materiálovú skupinu resp. platný certifikát zvárača plechov podľa ISO 9606-1 na PE ss nb alebo PC a PF ss nb alebo podľa ISO 9606-2 pre polohu PE bs alebo PC a PF bs.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný/Európsky zváračský praktik“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
5,5 týždňa

PROFIL ABSOLVENTA
Je predurčený na výkon najnáročnejších zváračských prác.

CENA KURZU
1 450 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 360 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
21.10. – 30.10.2024        1. turnus kurzu
4.11. – 29.11.2024          2. turnus kurzu