URČENÝ
Kurz je určený pre osoby, ktoré budú riadiť činnosti zváračov plastov.

PODMIENKY PRIJATIA
Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania.

OBSAH
Materiály, technológia zvárania plastov, zariadenia pre zváranie plastov, deformácie a napätia, bezpečnosť pri zváraní plastov, normy a predpisy pre zváračov plastov, inštruktážne vystúpenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát.

PODMIENKY PRIJATIA DO KURZU
– maturitné vysvedčenie,
– prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

a)     Inžinier s technickým a chemickým zameraním               – bez praxe
b)     VŠ s iným  zameraním ako technickým a chemickým     – 1 rok praxe
c)     ÚSO so strojárskym a chemickým zameraním                – 2 roky praxe
d)     ÚSO s iným zameraním ako technickým a chemickým   – 3 roky praxe

TRVANIE KURZU
16 dní   e-learning
3 dni   výučba v triede

CENA KURZU
670 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 380 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
6.5. – 28.5.2024      e-learning
29.5. – 31.5.2024    výučba v triede