URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU

5 dní e-learning (základy NDT)

4 dni výučba v triede

CENA KURZU  
380 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

28.3. – 7.4.2024
8.4. – 11.4.2024
e-learning
výučba v triede
  termín plný!
14.10. – 20.10.2024
21.10. – 24.10.2024
e-learning
výučba v triede
 záväzná prihláška PT2_10.2024

Kurz PT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA TRVANIA KURZU

10 dní e-learning

2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

22.1. – 4.2.2024
5.2. – 6.2.2024
e-learning
prax-výučba v triede
  
18.11. – 1.12.2024
2.12. – 3.12.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška PT2_12.2024

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!