URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090. Absolvent získa teoretické vedomosti a aplikačné poznatky v oblasti zvárania, ktoré ho predurčujú na výkon funkcie riadenia kvality v oblasti zvárania, napr. majster vo výrobných podmienkach.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent strednej školy technického zamerania s maturitou, prax v oblasti priemyslu min. 2 roky a vek min. 20 rokov.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský špecialista“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
5,5 týždňa

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok absolvent spĺňa požiadavky pre vykonávanie funkcie koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
1 680 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 400 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
21.10. – 30.10.2024      1. turnus kurzu
4.11. – 29.11.2024        2. turnus kurzu

 

Pre záujemcov, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia do kurzu IWS (nemajú strednú školu technického zamerania, príp SOU s maturitou) a chceli by kurz absolvovať je potrebné, aby absolvovali tzv. nultý modul IWS (IWS 0).

Podmienky prijatia na IWS 0:

– kvalifikácia profesionálneho robotníka zamestnaného v strojárenskom priemysle,
– minimálna prax 3 roky vo zváraní a príbuzných procesoch,
– absolvent SOU technického zamerania bez maturity.