URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 60 dní.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
5 dní

380 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 

29.1. – 2.2.2024 termín plný!
18.3. – 22.3.2024 termín plný!
27.5. – 31.5.2024 termín plný!
2.9. – 6.9.2024
11.11. – 15.11.2024

 

Kurz VT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania!

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA KURZU
10 dní e-learning
3 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

8.4. – 21.4.2024
22.4. – 24.4.2024
 e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška VT2_4.2024
10.6. – 23.6.2024
24.6. – 26.6.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška VT2_6.2024
 
14.10. – 27.10.2024
28.10. – 30.10.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška VT2_10.2024
15.11. – 8.12.2024
9.12. – 11.12.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška VT2_12.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!