URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metódou.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 60 dní.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU

5 dní e-learning (základy NDT)

4 dni výučba v triede

CENA KURZU   
380 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

18.3. – 24.3.2024
25.3. – 28.3.2024
e-learning
výučba v triede
 záväzná prihláška MT2_3.2024
11.11. – 17.11.2024
18.11. – 21.11.2024
e-learning
výučba v triede
 záväzná prihláška MT2_11.2024

Kurz MT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA TRVANIA KURZU

10 dní e-learning

2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

23.4. – 8.5.2024
9.5. – 10.5.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška MT2_5.2024
23.8. – 8.9.2024
9.9. – 10.9.2024
e-learning
prax-výučba v triede
 e-learning prihláška MT2_9.2024

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!