URČENÝ
Pre firmy organizujúce sa výrobou pozinkovaných konštrukcií.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Korózia ocelí a protikorózna ochrana, úprava povrchu pred zinkovaním, proces žiarového zinkovania, difúzia, intermetalické fázy, vplyv síry a fosforu na vlastnosti zinkovej vrstvy, typické chyby povrchov, ich prejavy a príčiny vzniku. Ale aj norma STN EN ISO 1461, ktorá určuje pravidlá na zinkovanie ale aj meranie hrúbok a priľnavosti zinkových vrstiev a aj technológiu žiarových nástrekov zinku.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní.

TRVANIE KURZU
1 deň

CENA KURZU
135 € bez DPH

PLÁNOVANÝ TERMÍN
4.9.2024