URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 3 mesiace.

OBSAH
Princípy metódy, normy, praktické merania.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
8 dní

CENA KURZU
860 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 530 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

21.2. – 23.2024
4.3. – 8.3.2024
3 + 5 dní záväzná prihláška UT1_2.2024
25.9. – 27.9.2024
7.10. – 11.10.2024
3 + 5 dní záväzná prihláška UT1_10.2024