URČENÝ
Pracovníkom, ktorí budú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany.

PODMIENKY PRIJATIA
Min. stredoškolské vzdelanie a 1 rok odbornej praxe.

OBSAH
Základy elektriny, korózie, povlakov a katódovej ochrany, meracie metódy, bezpečnostné ustanovenia a normy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257.

TRVANIE KURZU
2 týždne e-learning (teória) + 2 dni prax + 1 deň skúška (posledný deň kurzu)

CENA KURZU
480 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena skúšky a certifikátu 410 € bez DPH, ubytovanie a stravu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
r. 2024

MIESTO KONANIA
bude určené podľa miesta výkonu praxe.