Medzinárodný zváračský inžinier – IWE

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent technickej univerzity II. stupňa, resp. študent technickej univerzity II. stupňa (skúšok sa môže zúčastniť až po obdržaní titulu Ing.).

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
17 týždňov e-learning
cca 7 týždňov výučba v triede

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 600 € bez DPH
V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu (660 € bez DPH).

PLÁNOVANÝ TERMÍN
kurz prebieha kombinovanou formou vzdelávania podľa nasledovného:

kurz v II. polroku 2024:

8.7. – 22.9.2024 (e-learning)
23.9. – 16.10.2024 (výučba v triede)
17.10. – 26.11.2024 (e-learning)
27.11. – 11.12.2024 (výučba v triede)
záväzná prihláška IWE_II.2024

– e-learning – forma samoštúdia (24/7)
– výučba v triede – prednášky v priestoroch VÚZ