URČENÝ
Tým, ktorým končí platnosť certifikátu podľa ISO 9712 po 5 resp. 10 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Prax účastníka v danej metóde NDT.

OBSAH
Kurz je len prípravou ku skúškam u certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu NDT pre tých, ktorým sa končí platnosť certifikátu podľa ISO 9712 po 10 rokoch.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

KURZ
       PLÁNOVANÉ TERMÍNY KURZOV 
      DĹŽKA TRVANIA
    CENA BEZ DPH
VT
podľa požiadaviek
1 deň
135 €
PT
podľa požiadaviek
1 deň
135 €
MT
podľa požiadaviek
1 deň
135 €
UT
podľa požiadaviek
2 dni
265 €
RT
podľa požiadaviek
2 dni
265 €

záväzná prihláška NDT_recertif.2024