URČENÝ
Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa ISO 17660-1 a chcú si ho predĺžiť po 2 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Platný certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.

OBSAH
Bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.

DĹŽKA TRVANIA KURZU:   
1 až 3 dni

PLÁNOVANÉ TERMÍNY:  
1 x mesačne, resp. podľa dohody

CENA KURZU:
závisí od dĺžky trvania kurzu a typu kurzu

Skúšky organizujeme aj priamo vo firmách!