URČENÝ
Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát spájkovača a chcú si ho po 3 rokoch predĺžiť.

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát podľa STN EN ISO 13585.

OBSAH
Bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 13585.

DĹŽKA TRVANIA KURZU  
2 až 5 dní

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
1 x mesačne, resp. podľa dohody.

CENA KURZU    
Závisí od dĺžky trvania kurzu a typu kurzu.

PERIODICITA OBNOVOVANIA CERTIFIKÁTOV  
3 roky