Delegácia Čínskej zváračskej spoločnosti, predstavitelia Slovenskej zváračskej spoločnosti a Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR rokovali v Bratislave o bilaterálnej spolupráci.

Hlavní predstavitelia spločností vzájomne prezentovali svoje strategické smerovanie, krátkodobé a dlhodobé ciele, aktivity a nové trendy v oblasti zváracích technológií a prídavných materiálov. Partneri taktiež diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce v niekoľkých oblastiach. Obidve strany sa zhodli na aktívnom vyhľadávaní nových možností na rozšírenie spolupráce ako napríklad výmenné študijné pobyty, výmenné pobyty výskumníkov, zdieľanie informácií o konferenciách, seminároch a podobných podujatiach. Na záver návštevy podpísali predstavitelia Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR a Čínskej zváračskej spoločnosti memorandum ako prejav záujmu oboch strán pokračovať vo vzájomnej spolupráci.

Predchádzajúci Ďalší