Konferencia „LASYS meets Central Europe“ spojila výrobcov a priemyselných Používateľov. Na úspešnej konferencii s praktickou pridanou hodnotou vystúpil aj Peter Brziak s prezentáciou Zváranie a spájanie v automobilovom priemysle na Slovensku a vo svete

Konferencia „LASYS meets Central Europe“, ktorá sa konala 30. mája 2017 v Trnave, sa etabluje ako dôležitá obchodná platforma pre poskytovateľov riešení v oblasti laserového opracovávania materiálov a priemyselných používateľov. Na zasadnutí, sprievodnej výstave a v iniciovaných odborných diskusiách získali početní účastníci priekopnícke know-how zamerané na zvyšovanie kvality a efektívnosti výroby pomocou laserovej technológie, zvlášť v prudko sa rozvíjajúcom automobilovom sektore. Výrobcovia mali možnosť nadviazať sľubné kontakty s potenciálnymi zákazníkmi. Konferencia „LASYS meets Central Europe“ bola tak po „LASYS meets AMB China“ a „LASYS meets Turkey“ v poradí už tretím úspešným podujatím, ktorým LASYS rozširuje svoju prítomnosť v dôležitých cieľových krajinách.

Predchádzajúci Ďalší