Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) spustil 01.08.2017 elektronické podávanie žiadostí o vystavenie európskeho/medzinárodného certifikátu zváračského personálu. Kandidáti budú môcť pre vyplnenie prihlášky využívať svoj profil v databáze WPM, ktorá už od roku 2007 poskytuje zákazníkom VÚZ – PI SR prístup k prehľadu získaných kvalifikácií.

Elektronické vypĺňanie žiadostí zamedzuje vzniku nedorozumení pri podávaní žiadostí a urýchľuje celý proces podania a vybavenie Vašej žiadosti o certifikáciu. Nakoľko sa prihlasujete do databázy WPM, systém automaticky vypĺňa niektoré polia z vášho kvalifikačného profilu, využíva databázu slov pre vypĺňanie povinných polí, prerátava percentá a poskytuje nástroj na kreslenie organizačnej štruktúry vášho postavenia v organizácii. Uložením žiadosti poskytnete dáta pre následný proces vytvorenia certifikátu. Námety a pripomienky k pilotnému spusteniu elektronického podávania žiadostí prosím píšte na simovicb@vuz.sk.

Predchádzajúci Ďalší