Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR (VÚZ PI SR) sa zúčastnil 13. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.

V rámci tohto zasadnutia prebehlo aj stretnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody.

Štátny zástupca výboru pre normalizáciu Bieloruskej republiky Dmitry Petrovich Bartashevich, ktorý viedol bieloruskú delegáciu na zasadnutí pracovnej skupiny, okrem iného vyzdvihol doterajšiu dlhoročnú spoluprácu s BGIPK (Bieloruským štátnym inštitútom zvyšovania kvality) a tiež rozvíjajúcu sa spoluprácu  VÚZ PI SR so spoločnosťou SSG – Svarka Servis Grupp v Minsku. VÚZ PI SR poskytuje bieloruskej spoločnosti služby v oblasti vzdelávania a certifikovania zváračov a spájkovačov podľa medzinárodných noriem.

Obe strany sa dohodli na ďalšom posilňovaní spolupráce vo všetkých oblastiach pracovnej skupiny s cieľom ďalšieho posilnenia vedecko-technickej spolupráce medzi Bieloruskom a Slovenskom.

Previous Next