URČENÝ
Pre tých, ktorí vlastnia zváračský preukaz, osvedčenie o zaškolení, resp. identifikačný preukaz, musia byť preskúšaní z bezpečnostných ustanovení každé 2 roky.

PODMIENKY PRIJATIA
Zváračský preukaz, osvedčenie o zaškolení, resp. identifikačný preukaz

OBSAH
Normy STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650.

SPÔSOB UKONČENIA
Predĺženie povereným zváračským technológom.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
denne

CENA PRESKÚŠANIA  
15 € bez DPH / metóda

DĹŽKA TRVANIA  
3 hodiny