URČENÝ
Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 9606 a chcú si ho obnoviť po 2, resp. 3 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát podľa STN EN ISO 9606.

OBSAH
Bezpečnosť pri zváraní a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 9606.

DĹŽKA TRVANIA 
1 až 5 dní

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
mesačne

CENA KURZU    
závisí od dĺžky trvania