URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát zvárača plastov a chcú si ho obnoviť po 2 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát „Európsky zvárač plastov“.

OBSAH
Bezpečnosť a prax

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát „Európsky zvárač plastov“.

TRVANIE KURZU
3 dni

PLÁNOVANÉ TERMÍNY  
mesačne

CENA KURZU 
Závisí od počtu podskupín. Účastník kurzu si musí vybrať podskupiny, z ktorých sa má skladať kurz. V jednom termíne kurzu môže mať max. 6 podskupín.

PODSKUPINY
1.1 Zváranie PVC horúcim plynom kruhovou dýzou dosky bez obmedzenia
1.2 Zváranie PVC vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia
2.1 Zváranie PP vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia
2.2 Zváranie PP extrúderom dosky nad 3 mm
2.3 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom dosky nad 3 mm
2.4 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm
2.5 Zváranie PP horúcim telesom na tupo strojom rúry nad 315 mm
2.6 Zváranie PP polyfúziou strojom objímky bez obmedzenia
2.7 Zváranie PP elektrofúziou objímky strojom bez obmedzenia
3.1 Zváranie PE vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia
3.2 Zváranie PE extrúderom dosky nad 3 mm
3.3 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom dosky nad 3 mm
3.4 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry do 315 mm
3.5 Zváranie PE horúcim telesom na tupo strojom rúry nad 315 mm
3.6 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky do 225 mm
3.7 Zváranie PE elektrofúziou strojom objímky  nad 180 mm
3.8 Zváranie PE elektrofúziou strojom sedlá bez obmedzenia
3.9 Zváranie PE horúcim telesom polyfúzne objímky strojom bez obmedzenia
6.1 Zváranie PVC-P horúcim plynom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 4 mm
6.2 Zváranie PVC-P horúcim plynom strojom preplátovaný spoj, pás od 1do 4 mm
6.3 Zváranie PVC-P horúcim klinom strojom vyhriatym horúcim plynom preplátovaný spoj, pás od 1 do 4 mm
6.4 Zváranie PVC-P horúcim klinom strojom vyhriatym elektricky preplátovaný spoj, pás od 1 do 4 mm
7.1 Zváranie PE horúcim plynom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm
7.2 Zváranie PE horúcim plynom strojom preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm
7.3 Zváranie PE horúcim klinom strojom vyhriatym horúcim plynom preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm
7.4 Zváranie PE horúcim klinom strojom vyhriatym elektricky preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm
7.5 Zváranie PE extrúderom manuálne preplátovaný spoj, pás od 1 do 5 mm