URČENÝ
pre tých, ktorí si chcú obnoviť certifikát operátora podľa ISO 14732

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát podľa ISO 14732.

OBSAH

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6 rokov, resp. 3 roky.

DĹŽKA TRVANIA
1 deň

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Podľa dohody priamo u zákazníka.

CENA
Závisí od typu zariadenia a vykonaných skúšok NDT a DT.

VÝSTUP
Certifikát ISO 14732 s platnosťou na 3, resp. 6 rokov (možnosť výberu).