URČENÝ
Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov

PODMIENKY PRIJATIA
Osvedčenie Infračervená diagnostika I.

OBSAH

SPÔSOB UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie

MIESTO KONANIA
Penzión U Mlynársky, Karola Braxatisa č. 2, 962 71 Dudince, okr. Levice


DĹŽKA KURZU
3 dni

CENA KURZU
350 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky, certifikáciu, stravu a ubytovanie)

UKONČENIE KURZU
osvedčenie o absolvovaní kurzu (s možnosťou certifikácie)

TERMÍN KURZU
II. polrok 2021