URČENÝ
Tým, ktorí budú vykonávať interné audity kvality podľa ISO 9001.

PODMIENKY PRIJATIA
Odporúčame min. stredoškolské vzdelanie.

OBSAH
Norma ISO 9001, norma ISO 19011, dokumentácia systémov kvality, záznamy, auditovanie, správanie sa pri auditoch.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
2 dni

CENA KURZU
240 € bez DPH

PLÁNOVANÝ TERMÍN
20.6. – 21.6.2024
16.12. – 17.12.2024