URČENÝ
Odborným pracovníkom vo zváraní – pracovníkov zváračského dozoru, konštruktérov, technológov, inšpektorov kvality, pracovníkov technickej kontroly, predajcov zváračskej techniky, technických plynov pre zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou a vek min. 20 rokov.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský technológ“ z IIW a EWF a národný certifikát.

DĹŽKA KURZU
17 týždňov e-learning              (forma samoštúdia)
cca 7 týždňov výučba v triede (výučba formou prednášok)

PROFIL ABSOLVENTA
Je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 190 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
kurz prebieha kombinovanou formou vzdelávania podľa nasledovného:

kurz v I. polroku 2024:

8.1. – 17.3.2024 (e-learning)
18.3. – 26.4.2024 (výučba v triede)
27.4. – 4.6.2024 (e-learning)
5.6. – 19.6.2024 (výučba v triede)
záväzná prihláška IWT_I.2024

 

kurz v II. polroku 2024:

8.7. – 22.9.2024 (e-learning)
23.9. – 16.10.2024 (výučba v triede)
17.10. – 26.11.2024 (e-learning)
27.11. – 11.12.2024 (výučba v triede)
záväzná prihláška IWT_II.2024

 

– e-learning – forma samoštúdia (24/7)
– výučba v triede – prednášky v priestoroch VÚZ