URČENÝ
Konštruktérom, ale aj technológom, resp. aj pre vedúcich pracovníkov konštrukcie a technológie.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Čo spôsobuje zváranie v konštrukcií, všeobecné rozdelenie ocelí, konštrukčné ocele (rozbor predovšetkým S235 a S355), vysokopevné ocele (rozdelenie, použitie, zvariteľnosť, rozbor niektorých druhov), hliníkové zliatiny (rozdelenie, použitie, zvariteľnosť, rozbor niektorých druhov).

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
162 € s DPH/osoba (135 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa záujmu